print_label | resize_label

Sekretesspolicy

Denna webbplats tillhandahålls av AstraZeneca. Vi tar webbplatsanvändarnas integritet och säkerheten för deras personliga information på största allvar.

Syftet med sekretesspolicyn är att redovisa de principer som styr vår användning av den personliga information som du ger oss eller som vi får om dig via webben. Genom att använda webbplatsen eller (i förekommande fall) genom att registrera dig som användare av våra online-tjänster går du med på att vi använder denna information. Vi ber att du noggrant läser igenom denna policy. Alla eventuella integritetstvister som uppstår handläggs enligt denna policy, eventuella meddelanden om insamling av personuppgifter samt bestämmelserna i lokal lagstiftning (svensk, dansk, finländsk respektive norsk lag)

Då och då kan det ske ändringar i vår sekretesspolicy. Vi ber dig därför att emellanåt gå tillbaka till sekretesspolicyn och kontrollera att du har den allra senaste versionen, som gäller i och med att du kopplar upp dig på webbplatsen. Vi meddelar dig naturligtvis alla ändringar i de fall vi är skyldiga att göra det.

BESKRIVNING AV UPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN OCH HUR VI ANVÄNDER DEM

1. Sammanställd information

Som många andra kommersiella organisationer följer vi upp användningen av webbplatsen genom att samla in och sammanställa information med hjälp av cookies (se nedan). Det vanligaste är att vi samlar information om antalet besökare på webbplatsen och varje webbsida samt besökarens domännamn. Informationen används för att få kunskap om hur besökarna använder webbplatsen och kan delas med andra företag inom koncernen eller med andre tredje parter. Vi har inga rimliga möjligheter att fastställa identiteten på individuella användare genom den sammanställda informationen.

2. Personlig information

Om du bli ombedd att registrera dig för att få använda webbplatsen eller att fylla i någon annan online-blankett (t.ex. för att få uppdateringar med e-post) samlar vi in personligt identifierbar information om dig, t.ex. namn, e-postadress, bosättningsland och annan information som du lämnar frivilligt.

Vi tänker fortsätta förbättra innehållet och funktionerna på vår webbplats. Därför kan vi samla in detaljerad information om hur du använder webbplatsen med hjälp av cookies och annan jämförbar teknik (se nedan). Vi kan också följa upp kundernas trafikmönster och webbplatsanvändning för att kunna förbättra webbplatsens utformning och innehåll i syfte att optimera din användarupplevelse genom att skräddarsy innehållet för dig. Vi kan också göra statistiska analyser på medlemmarnas konton för att bland annat avgöra hur många som är aktiva, hur ofta kontona används och på hur många av våra andra webbplatser du är registrerad.

Då och då kan vi erhålla känslig personlig information om dig, t.ex. information om din fysiska eller mentala hälsa, men bara om du själv frivilligt ger oss den informationen. Genom att ge oss informationen ger du ditt samtycke till att vi bearbetar dina känsliga personuppgifter för de syften som anges i denna sekretesspolicy och eventuella meddelanden om insamling av personuppgifter.

Vi kan också få information om dina åsikter om du t.ex. skickar respons eller ställer frågor till oss.

Vi kan också emellanåt få information om dig från andra källor (t.ex. tredje parter eller andra företag i koncernen) som vi lägger ihop med den information vi redan har om dig för att hjälpa oss förbättra vår service till dig och göra den mer personlig.

Om du lämnar information till oss om andra personer, t.ex. kollegor, bekräftar du att de har gett dig i uppdrag att agera för dem, att ge deras samtycke till bearbetning av deras personuppgifter, inklusive känsliga personliga data, och att du har informerat dem om vår identitet och för vilka syften (enligt denna sekretesspolicy) deras information kommer att bearbetas.

Vi kan röja personuppgifter för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller myndighetsbestämmelse eller som svar på en icke-obligatorisk begäran om information från en lokal eller statlig myndighet.

Du samtycker till att vi överför dina personuppgifter till länder eller jurisdiktioner som inte har samma juridiska nivå på dataskydd som ditt hemland. Om vi gör en sådan överföring försäkrar vi oss om att dina uppgifter skyddas på rätt sätt under överföringen och i destinationslandet.

SÄGA UPP VIDARE KOMMUNIKATION FRÅN OSS

Om har valt att ta emot information om våra produkter eller tjänster, eller från något annat AstraZeneca-företag, och du inte vill ha den informationen i fortsättningen, kan du säga upp den genom att kontakta oss lokalt:

I Sverige https://www.astrazeneca.se/kontakta-oss.html

I Danmark https://www.astrazeneca.dk/om-os.html

I Finland https://www.astrazeneca.fi/tietoa-meista.html

I Norge https://www.astrazeneca.no/om-oss.html

I all kommunikation med oss ber vi att du anger ditt namn, användarnamn (i förekommande fall), registreringsinformation (i förekommande fall) och namnet på den här webbplatsen.

SÅ HÄR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER

Vi har gällande riktlinjer för datasäkerhet som är avsedda att i största möjliga utsträckning skydda säkerheten och integriteten i all vår information, inklusive dina personuppgifter.

ANVÄNDNING AV COOKIES

Cookies kan beskrivas som små textfiler som skickas till din webbläsare och lagras på din dators hårddisk. Cookies fungerar som ett minne för en webbplats och gör att webbplatsen kommer ihåg din dator vid ditt nästa besök. Det är särskilt viktigt för webbplatser som kräver att du loggar in eftersom det gör uppkopplingen snabbare. Vi använder både sessionscookies (som försvinner när du stänger webbläsaren) och beständiga cookies (som sparas under en längre, specificerad tid).

Vissa av våra annonsbanners kan skicka en cookie till din hårddisk (oavsett om du klickar på bannern). Om du därefter besöker den annonserade webbplatsen vet vi att du har sett vår banner. Det gör att vi kan följa upp hur framgångsrika dessa banners är.

De flesta webbläsare accepterar cookies, men du kan oftast ändra webbläsarens inställningar så den inte tar emot nya cookies, avaktivera befintliga cookies eller bara tala om för dig när nya cookies skickas till din hårddisk. Tänk dock på att om du avböjer att ta emot cookies eller avaktiverar dem kan vissa av webbplatsens funktioner gå förlorade.

Publicerat 2011-11-30