print_label | resize_label

Connect in Health är en portal som riktar sig till sjukvårdspersonal i Sverige. För tillgång till portalen registrera dig nedan. Är du redan registrerad - logga in här intill.

Schizofreni - information och fakta

Schizofreni

Schizofreni är en psykisk sjukdom som yttrar sig i form av en psykos, det vill säga ett tillstånd som innebär att man uppfattar verkligheten på ett annat sätt än andra.
Det finns olika former av schizofreni. Det vanligaste är att sjukdomen utvecklas under en tid. En del får en psykos bara en gång, medan det hos andra är återkommande.

Det går inte att hitta en tydlig förklaring till Schizofreni. Många faktorer samverkar, Schizofreni beror sannolikt på en kombination av arv och miljö. Hos vissa personer är arvsfaktorn framträdande, hos andra verkar tidiga psykologiska skador ha större betydelse.

Behandling
Behandlingen av schizofreni består av flera delar: antipsykotisk medicin, samtal och stödinsatser av olika slag. Antipsykotisk medicin botar inte sjukdomen, men minskar symptomen. Samtalsterapi är viktigt för att få hjälp att ta hand om det sociala livet och öka självkänslan. Schizofreni är i regel en långvarig sjukdom, men spontana tillfrisknanden förekommer, även efter flera års sjukdom.

Tidigare var det vanligt med vård på stora institutioner. Men det ledde ofta till att de negativa symptomen, passivitet och inåtvändhet, kom att ta över allt mer. Flera undersökningar visar att de flesta blir bättre om de får möjlighet att leva så självständigt som möjligt. Många klarar sig med relativt låg dos mediciner efter några år.

Läs mer om:

Här kan du som är sjukvårdspersonal läsa mer och ta del av olika medicinska utbildningar, riktlinjer, och mer om våra läkemedel för behandling av schizofreni, när du registerar dig för tillgång till Connect in Health här nedan.

Få tillgång till Connect in Health

Arbetar du inom sjukvården? Då är du välkommen att registrera dig för att få tillgång till Connect in Health för sjukvårdspersonal.

Tillgång till Connect in Health för sjukvårdspersonal

Tar dig vidare till information om patientsajter

 

 

Patientsajter och appar

Levamedkol.se

Läs mer om att leva med KOL

Astma.com

Fakta om astma hos vuxna och barn

Cancer.nu

Information om olika cancertyper

Minaframsteg.se

Motivationsprogram för dig med typ 2-diabetes

AstraZeneca

AstraZeneca.se

Läs mer om bioläkemedelsföretaget AstraZeneca dess forskning och läkemedel.