print_label | resize_label

Om AstraZeneca

Om AstraZeneca

Att förbättra hälsan är en av de tuffaste utmaningarna som världen står inför idag. Som ett globalt bioläkemedelsföretag, har AstraZeneca en viktig roll att spela genom att forska fram och producera läkemedel som gör en verklig skillnad.

Vi samarbetar med akademiska institutioner, regeringar och ideella organisationer, samt bioteknikföretag och andra läkemedelsföretag världen över, i syfte att utbyta kompetens, information och resurser.

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap.

Läs mer på AstraZeneca.se