print_label | resize_label

Connect in Health är en portal som riktar sig till sjukvårdspersonal i Sverige. För tillgång till portalen registrera dig nedan. Är du redan registrerad - logga in här intill.

KOL

KOL - Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

KOL

För personer mellan 45 och 65 år är prevalensen 10 % och den ökar med stigande ålder. Den kroniska obstruktiviteten, som beror på en kombination av bronkiolit och emfysem, utvecklas smygande. Patienten upplever därför inte sina andningsproblem som så påtagliga att de motiverar läkarkontakt förrän lungfunktionen är halverad eller ännu sämre. Underdiagnostiken av KOL är följaktligen stor.

Sjukdomen orsakas i stor utsträckning av tobaksrökning och risken är därför högre vid tidig rökdebut. Det är en god idé att, om man är eller varit rökare, testa sin lungkapacitet då man fyllt 40 för att på så sätt eventuellt kunna ställa en tidig diagnos alternativt få information och hjälp att sluta röka för att därmed förhindra KOL.

Den som har KOL får svårt att andas eller andnöd vid ansträngning, drabbas ofta av infektioner i luftvägarna och får oftare hosta upp slem. Det är också vanligt med pipande alternativt rosslande ljud då den drabbade andas samt att personen går ned i vikt.

Den som drabbas av KOL rekommenderas att sluta röka, de flesta brukar börja må bättre efter det. Den skada som lungorna fått går inte att åtgärda utan patienter med KOL behandlas genom att få information om sjukdomen, hur de kan leva med sjukdomen samt med läkemedel. Den som har svår KOL kan ibland behöva hjälp i form av syrgas.

Läs mer om:

Här kan du som är sjukvårdspersonal läsa mer och ta del av olika medicinska utbildningar, riktlinjer, patientsajter och mer om våra läkemedel vid behandling av KOL, när du registerar dig för tillgång till Connect in Health här nedan.

Få tillgång till Connect in Health

Arbetar du inom sjukvården? Då är du välkommen att registrera dig för att få tillgång till Connect in Health för sjukvårdspersonal.

Tillgång till Connect in Health för sjukvårdspersonal

Tar dig vidare till information om patientsajter

 

 

Patientsajter och appar

Levamedkol.se

Läs mer om att leva med KOL

Astma.com

Fakta om astma hos vuxna och barn

Cancer.nu

Information om olika cancertyper

Minaframsteg.se

Motivationsprogram för dig med typ 2-diabetes

AstraZeneca

AstraZeneca.se

Läs mer om bioläkemedelsföretaget AstraZeneca dess forskning och läkemedel.