print_label | resize_label

Connect in Health är en portal som riktar sig till sjukvårdspersonal i Sverige. För tillgång till portalen registrera dig nedan. Är du redan registrerad - logga in här intill.

Influensa

Influensa

Information och fakta om influensa
En relativt stor del av befolkningen i Sverige drabbas av säsongsinfluensa varje vinter. Det är vanligare att barn än vuxna drabbas och det är även barnen som står för en stor del av smittspridningen.

Hur smittar influensa?
Influensa orsakas av influensavirus. Smittämnet finns framför allt i svalget och övre luftvägarna och sprids främst genom luften men kan även smitta via direktkontakt. Eftersom viruset förändras från år till år är det svårt att undvika spridning. Man börjar smitta redan innan symtomen bryter ut, så man kan vara smittbärare utan att veta om det.

Varför sprider barn influensan mer än vuxna?
Barn har högre sannolikhet att drabbas av influensa än vuxna. Mängden influensavirus i barns svalg är högre än hos vuxna och man uppskattar att barn utsöndrar influensavirus i upp till två veckor efter de första symtomen.

Hur behandlas influensa?
Antibiotika hjälper inte eftersom influensa orsakas av virus. Det man kan göra är att vila, dricka mycket och ligga med huvudet högt, ta receptfria smärtstillande och febernedsättande medel.
Om man tillhör en riskgrupp kan man behandlas med virushämmande medel, vilket inte behövs för den som i övrigt är frisk.

Kan man förebygga influensa?
Den mest effektiva åtgärden är att vaccinera sig. Vaccinet ges vanligen under oktober-november inför den kommande säsongen. Vaccinet innehåller de virusstammar som av WHO-experter förväntas cirkulera kommande säsong. Hos de som vaccineras men ändå insjuknar kan symtomen bli lindrigare och komplikationerna färre.

Läs mer om:

Här hittar du som jobbar inom sjukvården, och registrerar dig här nedan, mer information som är riktad till dig i din yrkesroll.

Få tillgång till Connect in Health

Arbetar du inom sjukvården? Då är du välkommen att registrera dig för att få tillgång till Connect in Health för sjukvårdspersonal.

Tillgång till Connect in Health för sjukvårdspersonal

Tar dig vidare till information om patientsajter

 

 

Patientsajter och appar

Levamedkol.se

Läs mer om att leva med KOL

Astma.com

Fakta om astma hos vuxna och barn

Cancer.nu

Information om olika cancertyper

Minaframsteg.se

Motivationsprogram för dig med typ 2-diabetes

AstraZeneca

AstraZeneca.se

Läs mer om bioläkemedelsföretaget AstraZeneca dess forskning och läkemedel.