print_label | resize_label

Connect in Health är en portal som riktar sig till sjukvårdspersonal i Sverige. För tillgång till portalen registrera dig nedan. Är du redan registrerad - logga in här intill.

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom kallas ibland även manodepressiv sjukdom och innebär att man i perioder är antingen manisk eller deprimerad. När man är manisk kan man förlora omdömet och bete sig på ett sätt som skapar problem när det gäller till exempel relationer, arbete och ekonomi. Vanliga symtom i den maniska fasen är:

- förhöjd sinnesstämning
- ökat självförtroende
- överaktivitet
- irritabilitet

När man är deprimerad kan allt kännas svårt och man kan förlora livsglädjen. Vanliga symtom i den depressiva fasen är:

- nedstämdhet
- koncentrationssvårigheter
- dåligt självförtroende
- sömnbesvär
- ökad eller minskad matlust
- känsla av hopplöshet
- minskad sexuell lust

Bipolär sjukdom typ 1: Denna typ av bipolär sjukdom innebär att man omväxlande får svåra manier och depressioner. Båda tillstånden är allvarliga och innebär ofta att man får svårt att klara sig själv. Särskilt vid mani brukar det vara nödvändigt att man får vård på sjukhus.

Bipolär sjukdom typ 2: Många som får återkommande depressioner har också perioder med lindrigare maniska symtom, så kallade hypomanier. Symtomen kan då vara att man får ökad energi, större kreativitet, skämtsamhet och ett allmänt glatt humör som kan vara svårt att uppfatta som ett sjukdomstillstånd.

Ungefär en tredjedel av alla som har bipolär sjukdom har vid en eller flera perioder blandade tillstånd med både maniska och depressiva symtom samtidigt, så kallade blandepisoder. Det förekommer då också ofta psykotiska symtom. En svår mani eller depression kan leda till att man inte längre uppfattar och tolkar verkligheten på ett riktigt sätt, en så kallad psykos. Symtomen vid psykos kan vara förföljelsetankar eller hörselhallucinationer. De psykotiska symtomen brukar försvinna i takt med att man börjar må bättre.

Mellan perioderna av sjukdom brukar man må bra och kan ofta leva som vanligt.
Det är vanligt att man blir sjuk för första gången i tonåren. Risken att insjukna är större om man har en nära släkting som har sjukdomen.

Det är viktigt att man tidigt får behandling eftersom sjukdomen annars medför stora sociala och medicinska påfrestningar. Risken för självmordsförsök och självmord är särskilt stor vid depression. Vid maniska symtom kan man genom bristande omdöme och överaktivitet förstöra stora ekonomiska och sociala värden.

Läs mer om:

Här kan du som är sjukvårdspersonal läsa mer och ta del av olika medicinska utbildningar, riktlinjer, och mer om våra läkemedel för behandling av schizofreni, när du registerar dig för tillgång till Connect in Health här nedan.

Få tillgång till Connect in Health

Arbetar du inom sjukvården? Då är du välkommen att registrera dig för att få tillgång till Connect in Health för sjukvårdspersonal.

Tillgång till Connect in Health för sjukvårdspersonal

Tar dig vidare till information om patientsajter

 

 

Patientsajter och appar

Levamedkol.se

Läs mer om att leva med KOL

Astma.com

Fakta om astma hos vuxna och barn

Cancer.nu

Information om olika cancertyper

Minaframsteg.se

Motivationsprogram för dig med typ 2-diabetes

AstraZeneca

AstraZeneca.se

Läs mer om bioläkemedelsföretaget AstraZeneca dess forskning och läkemedel.